Mobiliteit: gaan we met data & AI slim, schoon & veilig reizen?

Mobiliteit: gaan we met data & AI slim, schoon & veilig reizen?

23 juni 2022

15:30

ONHN, Gebouw C

Gratis

De komende jaren neemt de bevolking en bedrijvigheid in onze regio nog flink toe, en daarmee ook de mobiliteit en transport. Om klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren, moet het verkeer flinke stappen zetten om slimmer, schoner en veiliger te worden. Slimmer? Kunnen data & AI hier een belangrijk verschil maken? De sprekers bij dit college/webinar van Data Science Alkmaar laten zien dat met behulp van data en AI de dynamiek van het land steeds beter in beeld wordt gebracht. En hiermee: inzicht. Gaan we hiermee ons voordeel doen..?


Bij dit college vertrouwde gezichten aan tafel: gespreksleider is weer Marijn Plomp, opleidingsmanager Data Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en Frans Feldberg, hoogleraar Data-Driven Innovation van diezelfde universiteit, die een stand van zaken als het gaat om de ontwikkelingen rondom (big) data en AI in NHN.


Eric Koomen is sinds 2013 universitair hoofddocent bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 1992 afgestudeerd in Fysische Geografie en heeft o.a. gewerkt voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De afgelopen jaren werkte hij ook parttime bij Geodan waar hij projecten aanstuurde om regionale overheden te informeren over te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen, hun potentiële effecten en mogelijke beleidsalternatieven.

Een van Eric’s onderzoeksthema’s is het toepassen van nieuwe ruimtelijke databronnen voor het bestuderen van de stedelijke omgeving. Zo gebruikt hij sensor data voor het beschrijven van hitte-eilanden, floating car data voor analyseren van reistijden, en kadastrale registraties voor onderzoek naar stedelijke verdichting.


Suzanne de Jong is een half jaar geleden als projectmanagementondersteuner voor het ambitieuze woningbouwproject ‘Alkmaars Kanaal’ (15.000 woningen in 2040) binnengekomen bij de gemeente Alkmaar en sinds kort de productowner van de Digitale Tweeling Alkmaar. 

Een moderne stad is wat gemeente Alkmaar betreft een data gedreven, vitale en bereikbare stad. Met de digital twin wordt gekeken hoe verkeersstromen in goede banen kunnen worden geleid.


Bas Jansen Venneboer is Managing Partner bij Local Eyes B.V. in Amsterdam. Hij is afgestudeerd bij de afdeling spatial economics aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Local Eyes is een Location Tech company dat is gespecialiseerd in geografische informatie en de praktische toepassing hiervan.

Iedere organisatie kan en moet stappen zetten om meer waarde uit data te halen. Maar hoe doe je dat? Local Eyes is actief door heel Europa met name in shared mobility, on demand deliveries en last mile oplossingen.