Privacybeleid

Data Science Alkmaar vindt het belangrijk om in haar privacy beleid duidelijke en transparante informatie te verstrekken over de wijze waarop zij persoonsgegevens van bezoekers van onze website en gebruikers van sociale media verwerkt. De zorgvuldigheid van deze verwerking en de beveiliging daarvan staat daarbij voorop.

Data Science Alkmaar houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Data Science Alkmaar verwerkt gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Activiteiten op de website
 • Naam,
 • Bedrijfsnaam,
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

WAAROM WE DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Data Science Alkmaar analyseert jouw gedrag op de website om deze hiermee te verbeteren.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Data Science Alkmaar zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Onze maximale bewaartermijn(en): 2 jaar.

DELEN MET ANDEREN

Data Science Alkmaar deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Data Science Alkmaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken op deze site met de volgende bedrijven:

 • Google (analytics): voor het monitoren van klikgedrag
 • MailChimp: webtool voor het verzenden van e-mailings

COOKIES

Data Science Alkmaar gebruikt functionele analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Data Science Alkmaar gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situa…

SOCIAL NETWERKEN

Op www,datasciencealkmaar.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op de sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. In het geval van Google, Facebook en Twitter wordt de informatie die ze verzamelen zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Twitter en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Zij stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw browser. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@datasciencealkmaar.com. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. Data Science Alkmaar zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

https://datasciencealkmaar.nl
T (072) 519 57 74 (secretariaat)
A p/a Ontwikkelingsbedrijf NHN, Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar

BEVEILIGING

Data Science Alkmaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of per e-mail: info@datasciencealkmaar.nl

Data Science Alkmaar heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zienaan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.