Kun je in data wonen? | 15 3 2022

Kun je in data wonen? | 15 3 2022

Nederland heeft een groot probleem met wonen. Belangrijk startpunt als het om oplossingen gaat is: hebben we helder zicht op de huidige situatie? Waar staan we precies, waar vindt de vertraging plaats als het om woningbouw gaat & zijn we nu de woningbouw aan het versnellen? En belangrijk: kan data hier een oplossing bieden voor het probleem? Ofwel: kun je in data wonen?

15 maart 2022

15:30

De TelefoonCentrale

Gratis

Nederland heeft een groot probleem met wonen. Belangrijk startpunt als het om oplossingen gaat is: hebben we helder zicht op de huidige situatie? Waar staan we precies, waar vindt de vertraging plaats als het om woningbouw gaat & zijn we nu de woningbouw aan het versnellen? En: kan data hier een oplossing bieden voor het probleem? Ofwel: kun je in data wonen?

Kersverse minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting zint op stevige maatregelen om de op hol geslagen woningmarkt in het gareel te krijgen, lezen we in de media. Hij wil de komende jaren ‘een regierol’ nemen om meer betaalbare huizen te realiseren. ‘Veel te lang is gedacht dat de markt tot een oplossing zou komen.’ Dat kan zijn, maar: hoé zit het precies met de woningmarkt?

Het eerste event van DSA in 2022 was eindelijk weer een fysiek college, met een heuse netwerkborrel + een bordje pasta na afloop. Berry Blijie (ABF Research) trapte af. Als onderzoeksbureau kan ABF Research bogen op ruim 30 jaar ervaring en is een belangrijke adviespartij voor bijvoorbeeld de overheid. Martin Bosch is adviseur en programmamanager van Woningmakers Nederland. Zij organiseren de samenwerking tussen marktpartijen (ontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties) enerzijds en de lokale overheid anderzijds, en zo de belangrijke versnelling van de woningbouw. Hierbij speelt data van de lokale/regionale situatie een cruciale rol. Tom Griffioen en Jeroen Schoonderbeek zijn de partners bij Clappform dat datagedreven oplossingen ontwikkelt voor diverse opdrachtgevers. In dit geval wordt een door Clappform ontwikkelde applicatie toegelicht dat de doorstroming van ouderen op de woningmarkt stimuleert.

Bij dit college vertrouwde gezichten aan tafel: gespreksleider is weer Marijn Plomp, opleidingsmanager Data Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en Frans Feldberg, hoogleraar Data-Driven Innovation van diezelfde universiteit, die een stand van zaken als het gaat om de ontwikkelingen rondom (big) data en AI in NHN.


Martin Bosch is adviseur en programmamanager bij Woningmakers Nederland. De Woningmakers organiseren in diverse gemeenten/regio’s de samenwerking tussen marktpartijen en gemeente, provincie en het rijk, met altijd als belangrijk instrument: up-to-date data van de woningmarkt dat helder inzicht verschaft. Eigenlijk is dit helder inzicht in de plannen de basis van elk goed gesprek.


Berry Blijie is directeur bij ABF Research, dat al meer dan 30 jaar onderzoek verricht naar ontwikkelingen op het gebied van wonen en demografie. Cijfermatige betrouwbaarheid, actualiteit en objectiviteit staan daarbij hoog in het vaandel. Met openbare bronnen, eigen prognoses en klantengegevens, worden vragen van opdrachtgevers beantwoord. Maar: hoe zit het precies met die data? En hoe belangrijk is dit in de huidige wooncrisis?


Tom Griffioen en Jeroen Schoonderbeek bieden met Clappform een data-analytics platform dat actief is in verschillende sectoren, waaronder met name de gebouwde omgeving, die bedrijven in staat stelt Artificial Intelligence in te zetten binnen de dagelijkse werkzaamheden. Een van de door Clappform ontwikkelde oplossingen focust zich op de doorstroming van woningen bij o.a. woningcorporaties en in gemeentes.

Je kunt je niet meer aanmelden.