ChatGPT | College 28 juni 2023

ChatGPT | College 28 juni 2023

Tijdens het college op 28 juni werd in een volle zaal in het AZ-stadion aan de hand van een aantal minicolleges een goed beeld geschetst over de kansen, bedreigingen en toepassingen van nieuwe datatechnologieën, zoals generatieve AI en ChatGPT.

Wil jij weten wat ChatGPT is, hoe het werkt en wat de kansen en bedreigingen zijn? Bekijk hier de aftermovie en keynotes terug! 

28 juni 2023

14:30

AFAS stadion Alkmaar

Gratis

Aftermovie Data Science College ‘ChatGPT’ van 28 juni 2023

Data Science Alkmaar College
met keynotes van Microsoft, VU, mkb en startups
!

In een volle zaal (een kleine 500 deelnemers!) in het AZ-stadion werd, na een welkomstwoord door wethouder Christiaan Peetoom, 28 juni het college over Open AI en ChatGPT van Data Science Alkmaar afgetrapt met de kernboodschap:

Wees niet naïef! Grijp de kansen die (big) data en kunstmatige intelligentie bieden, maar wel op een verantwoorde wijze!

Aan de hand van minicolleges werd een goed beeld van de kansen, bedreigingen en toepassingen van nieuwe datatechnologieën zoals generatieve AI en ChatGPT geschetst.

Onder leiding van dagvoorzitter Frans Feldberg, hoogleraar data-driven business innovation aan de Vrije universiteit Amsterdam, namen sprekers Rob Elsinga (National Technology Officer Microsoft Nederland), Antske Fokkens (hoogleraar Computational Linguistics Methods VU Amsterdam), Henk Komin (FreezerData), Ralf Zoetekouw (Datacation), Geert Jan Koning (Koning Juridisch Advies) en Dudok van Diepen (RAADHUIS creatief bureau) het publiek mee in de nieuwste datatechnologie.

MKB ondernemers en startups inspireerden het publiek met concrete toepassingen van AI en ChatGPT. Ook de valkuilen en ethische aspecten van generatieve AI kwamen aan de orde.

Ook de vraag: ‘hoe kunnen we starten?’ werd beantwoord. Data Science Alkmaar biedt, als onderdeel van de European Digital Hub Noordwest, een serie workshops aan die helpen bij het beantwoorden van deze vraag.

Geïnteresseerd?
Meer informatie via: https://www.datasciencealkmaar.nl/workshops-datascience-alkmaar/

Na een levendige discussie met het publiek werd het event afgesloten met een netwerkborrel.
Nieuwsgierig naar het college? De colleges zijn terug te zien op ons Vimeokanaal!

Keynotes van Rob Elsinga, Frans Feldberg en Ralf Zoetekouw & Henk Komin


Wil jij weten wat ChatGPT is, hoe het werkt en wat de kansen en bedreigingen zijn? Hoe bedrijven uit de regio het nu al gebruiken? Welke mogelijkheden Data Science Alkmaar biedt om zelf aan de slag te gaan met data, kunstmatige intelligentie en ChatGPT?

Keynote speaker Rob Elsinga, National Technology Officer van Microsoft, neemt ons mee in OpenAI en ChatGPT voor Microsoft. Daarnaast delen toonaangevende wetenschappers de laatste stand van zaken op het gebied van AI en taalmodellen. Je maakt kennis met de praktijk van AI bij startups en mkb bedrijven uit de regio. Ook wordt toegelicht hoe je kunt deelnemen aan de workshops die mede worden aangeboden door EDIH Digital Hub Noordwest.

Wil jij relevant blijven in een wereld van big data en artificial intelligence? Meld je dan nu kosteloos aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Programma:
14.30 uur Inloop

15.00 uur Opening door dagvoorzitter Mirella Kleijnen, Hoogleraar Customer Experience Management VU Amsterdam.

15.05 uur Welkomstwoord door wethouder Gemeente Alkmaar, Christiaan Peetoom.

15.10 uur Update Data Science Alkmaar (DSA) door Frans Feldberg, stuurgroep DSA/hoogleraar Data-Driven Business Innovation VU Amsterdam.

15.20 uur Keynote presentatie ChatGPT door Rob Elsinga, National Technology Officer Microsoft Nederland.

15.50 uur Keynote presentatie Generative AI & Large Language Models door Antske Fokkens, hoogleraar Computational Linguistics Methods VU Amsterdam.

16.20 uur Pauze

16.30 uur De praktijk: gebruik van AI en ChatGPT door MKB en startups, Henk Komin (FreezerData) en Ralf Zoetekouw (Datacation)

16.50 uur Hoe nu verder? Introductie workshops en opleidingen die speciaal door Data Science Alkmaar en EDIH Digital Hub Noordwest worden aangeboden om de kansen die data en AI bieden op verantwoorde wijze te benutten.

17.00 uur Q&A en paneldiscussie: sprekers en lokale ondernemers Geert Jan Koning (eigenaar Koning Juridisch Advies) en Dudok van Diepen (Raadhuis creatief bureau)

17.20 uur Wrap up

17.30 uur Netwerkborrel

18.30 uur Einde


In zijn rol als National Technology Officer (NTO) voor Microsoft in Nederland houdt Rob Elsinga zich bezig met de mogelijkheden en impact van innovatieve technologieën op de maatschappij, klanten en partners. Opkomende technologieën zoals AI, Block Chain, digitale identiteiten, digitale soevereiniteit, klimaat en Quantum Computing bieden grote kansen, maar vragen ook om visie, verantwoordelijkheid en regelgeving. Rob is als lid van het Nederlandse directieteam o.a. verantwoordelijk voor innovatie, duurzaamheid en AI & ethiek en zal in zijn presentatie ingaan op het waarom, wat en hoe van ChatGPT voor Microsoft. In zijn presentatie zal Rob ons ook inspireren aan de hand van concrete toepassingen en voorbeelden.


Antske Fokkens is hoogleraar Computational Linguistic Methods aan de VU Amsterdam. Met haar team onderzoekt zij hoe taal werkt en hoe het computationeel gemoduleerd kan worden. De focus ligt daarbij nadrukkelijk op hoe taaltechnologie in verschillende scenario’s op een verantwoorde manier gebruikt kan worden: wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de valkuilen. In haar presentatie zal Antske hier dieper op ingaan aan de hand van het hoe en wat van ‘large language models’ (de technologie die ten grondslag ligt aan generatieve AI).


Regionale MKB en startups delen wat zij nu al doen met kunstmatige intelligentie.

Henk Komin, directeur eigenaar van koeltechnisch bedrijf IJskoud BV, vertelt dat hij een nieuw bedrijf FreezerData is gestart om met data en AI storingen te kunnen voorspellen en onderhoud te optimaliseren. Henk presenteert tevens hoe hierbij gebruik wordt gemaakt van ChatGPT.


Ralf Zoetekouw heeft een achtergrond in Econometrie en is de oprichter van Datacation, dat vanaf april 2021 Data & AI oplossingen binnen organisaties implementeert. Datacation voorziet een grote toekomst in de combinatie drones + AI en is daarom bezig met de spin-off Aerovision.
Aerovision is een no-code platform dat het voor drone operators mogelijk maakt om AI (Computer Vision) toe te passen. Hierdoor zijn zij in staat om het handmatige proces van het analyseren van drone afbeeldingen te automatiseren. Ralf vertelt meer over de verschillende toepassingen en presenteert hoe dronebeelden eenvoudig kunnen worden geanalyseerd door AI toe te passen in een no-code platform.


De vaste side kick, Frans Feldberg, hoogleraar data-driven business innovation aan de VU Amsterdam en mede-oprichter van DSA, licht toe welke programma’s door Data Science Alkmaar en de EDIH Digital Hub Noordwest (EDIH-NW) worden geboden om het regionale bedrijfsleven in te laten spelen op de kansen en bedreigingen van (big) data en kunstmatige intelligentie.


Aan de paneldiscussie die volgt op de presentaties nemen, naast de sprekers, nog meer inspirerende ondernemers uit de regio deel om hun ervaringen delen. Het panel gaat niet alleen met elkaar in gesprek, maar ook met het publiek, dus er is alle ruimte voor vragen.

Mirella Kleijnen, hoogleraar Customer Experience Management aan de VU Amsterdam, zorgt als dagvoorzitter voor een maximale customer experience!


Uiteraard wordt ook dit college van Data Science Alkmaar afgesloten met een netwerkborrel.

Het is inmiddels niet meer mogelijk je aan te melden voor dit college. Wil je wel op de hoogte blijven van toekomstige colleges? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

*Tijdens het college worden foto- en video opnames gemaakt voor communicatiedoeleinden. Door middel van jouw registratie geef je aan bekend te zijn met de opnames en de voorgestelde verspreiding hiervan.

Afmelden?

Heb je je al aangemeld, maar gaat het toch niet lukken om aanwezig te zijn? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten zodat we iemand anders blij kunnen maken! Mail je afmelding naar: ehelsdingen@nhn.nl.


Het EDIH programma wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Je kunt je niet meer aanmelden.